Fazowanie Anten KF

Fazowanie anten KF
4xK9AY

Do łączenia sygnału z dwóch anten, bądź rozdzielenia sygnału na dwa odbiorniki służą splitery.

Przy antenach kierunkowych np. YAGI zamontowanych jedna nad drugą jest to dość łatwa sprawa, ponieważ sygnał dociera do obu anten w tym samym czasie . Zachowana jest więc zgodność sygnału w fazie. Wystarczy więć sygnał z obu anten podłaczyć do splitera jednakowej długości odcinkami kabla.

W przypadku anten K9AY lub GP rozstawionych o siebie w odległości np.20m sygnał trafia najpierw do anteny pierwszej a po 20m do anteny drugiej. Czyli sumując oba sygnały ze sobą jeden jest przesunięty względem drugiego o 90* dla pasma 80m , 45* dla pasma 160m. Należy więc zastosować przesuwnik fazy o odpowiedni kąt dla danego pasma. Prostszym sposobem jest zastosowanie linii opóźniającej z kabla koncentrycznego. Jeśli anteny są od siebie oddalone o 20m to sygnał z pierwszej anteny podajemy do splitera przez odcinek kabla 20m*K(współczynnik skrócenia użytego kabla).

 

Przy czterech antenach zasada jest ta sama z tym że w zależności od kierunku z jakiego odbieramy sygnały musimy odpowiednio łączyć anteny. Sygnał z pierwszych dwóch anten podajemy na linię opóźniającą i dopiero sumujemy z sygnałem z dwóch tylnych anten.

 

Układ do łączenia 4 anten składa się z komutatora i trzech spliterów oraz linii opóźniającej koncentrycznej. Cały system dzięki swej budowie jest wielopasmowy i kierunkowy. Równoczesna praca czterech anten w jednym kierunku i ich zsumowanie daje przyrost sygnału w stosunku do jednej anteny o 6dB czyli o 2s na s-metrze.