Procesorowy sterownik przełącznika anten KF

sterownik p0

Sterownik antenowy służy do sterowania przełącznikiem anten umieszczonym na dachu. Tak mocno rozbudowana wersja sterownika pozwala na zdalną obsługę anten z panelu sterownika oraz z komputera. Można też nadawać na innej antenie niż odbierać. Komunikacja z komputerem odbywa się za pomocą najnowszego protokołu OTRSP (SO2R), który jest dostępny w Logger32, N1MM itp.

 

Obsługa:

Sterownik służy do zdalnego przełączania anten 1 do 8 poprzez ręczne sterowanie, bądź przez komputer. Przyciskając przyciski w górę bądź w dół wybieramy program od 1 do 24. Każdy program ma zaprogramowaną antenę nadawczą oraz odbiorczą. Przyciskając przycisk M. możemy w dowolnym momencie podejrzeć - wyświetlić nr. programu (kolor pomarańczowy), nr.ant. odbiorczej(kolor zielony), nr.ant. nadawczej(kolor czerwony).

sterownik p6

Przyciskając przycisk M. dłużej niż 2sek przełączamy sterownik w tryb pracy z komputera. Na wyświetlaczu zapala nam się dodatkowa kropka.

 

Na tylnej ściance mamy gniazdo PTT do podłączenia sterowania nadawania z TRX-a, potrzebne jeśli chcemy nadawać na innej antenie niż odbierać, gniazdo USB do sterowania oraz programowania z komputera, gniazdo DB9 SWITCH do podłączenia przełącznika anten na dachu oraz włącznik zasilania.

Gniazdo SWITCH posiada 9 pinów. Przy wybraniu anteny nr.1 na pinie 1 pojawia się 12V, przy wybraniu anteny nr.2 na pinie 2 pojawia się 12V i tak dalej aż do 8. Pin nr.9 to masa.

sterownik p3

Obsługa z PC:

Najpierw instalujemy sterowniki FTDI a następnie podłączamy sterownik do komputera. Przy pracy z programem logger32 należy w zakładce „setup bands & modes” w polu aerial wybrać antenę dla każdego pasma i rodzaju modulacji, a następnie w oknie Antenna selektor wybrać port COMxx. Sterownik przełączamy w tryb pracy z PC ( zapala nam się dodatkowa kropka na wyświetlaczu) i następnie klikamy przycisk „Open OTRSP serial port”.

logger

Programowanie ze sterownika:

Przyciskamy przycisk M. I włączamy zasilanie sterownika. Na wyświelaczu pojawią nam się dwie kropki, co oznacza że jesteśmy w trybie programowania. Przyciskami wybieramy numer programu, klawiszem M. przełączamy na kolor zielony i wybieramy antenę odbiorczą dla tego programu, przyciskamy M. i wybieramy antenę nadawczą (kolor czerwony). Ponownie wciskamy M. i przełączamy na kolor pomarańczowy czyli numer programu. Nastawy są zapamiętywane dopiero przy zmianie programu na kolejny program.

 

Programowanie z PC:

Aby dla danego programu PGM1 do PGM24 przyporządkować dowolną antenę nadawczą i odbiorczą, należy podłączyć sterownik pod komputer, przełączyć go w tryb sterowania z PC i a pomocą dowolnego terminala np.Hyperterminal zaprogramować programy.

herkules

Do programowania polecam darmowy program Hercules. W lini Send wpisujemy komendę np. PGM i klikamy Send. Sterownik odpowiada pytaniem i podajemy numer programu oraz numer anteny odbiorczej i nadawczej w jednym ciągu i klikamy enter. Jeśli chcemy wyjść z programowania wpisujemy komendę EXIT i klikamy enter. Wpisując komendę HELP otrzymujemy listę dostępnych poleceń.


HELP

 Obsługiwane komendy ( wpisywane wielkimi literami):

 AUX10 - AUX18 numer programu

 ?AUX1 - odczyt aktualnego programu

 ?NAME - Nazwa urządzenia

 ?FW   - Wersja oprogramowania

 ?PGM  - Lista programów

 PGM   - zmiana programu

 EXIT  - wyjście z programowania

 

?PGM

Lista programów

PGM=1 RX=1 TX=1

PGM=2 RX=2 TX=2

PGM=3 RX=3 TX=3

PGM=4 RX=2 TX=3

PGM=5 RX=5 TX=5

PGM=6 RX=6 TX=6

PGM=7 RX=7 TX=7

PGM=8 RX=8 TX=8

PGM=9 RX=1 TX=1

PGM=10 RX=1 TX=1

PGM=11 RX=2 TX=8

PGM=12 RX=2 TX=8

PGM=13 RX=4 TX=6

PGM=14 RX=6 TX=7

PGM=15 RX=8 TX=2

PGM=16 RX=2 TX=2

PGM=17 RX=4 TX=1

PGM=18 RX=3 TX=4

PGM=19 RX=6 TX=2

PGM=20 RX=8 TX=4

PGM=21 RX=7 TX=8

PGM=22 RX=1 TX=6

PGM=23 RX=4 TX=7

PGM=24 RX=6 TX=4

 

USB driver:  http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20828_Setup.exe
Opis Protokołu OTRSP:  http://www.k1xm.org/OTRSP/index.html

Schemat sterownika
Płytka drukowana
Wsad do procka 01.2016r (hex) (AT89C52 lub AT89S52)