Syntezer DDS V3.2

Prosty tani syntezer DDS z wyswietlaczem LCD. Sporo osób pytało o takie rozwiazanie no i w końcu powstał. Płytka syntezera jest wielkości wyświetlacza dzięki czemu można łatwo je razem skręcić i zamontować w dowolnym TRX-sie.

 

 

Podstawowe parametry:

Zakres pracy 0-40Mhz
Poziom sygnału 1Vpp 200ohm
Krok syntezy 10khz,1khz,100hz,10hz
wyświetlacz LCD 16x1
zasilanie 5V 0.3A
P1 – pasmo 160m,80m,40m,30m,20m,17m,15m,12m,10m,generator
P2 – pośrednia 0 – 20Mhz
P3 – dodawanie lub odejmowanie pośredniej
Pasmo zmnieniamy przyciskami Up i Down a krok przyciskiem na enkoderze.

Do płytki procesora podłączony jest enkoder obrotowy z przyciskiem, którym wykonujemy wszystkie nastawi i regulacje.
Kręcąc gałką zmieniamy częstotliwość, przyciskając przycisk enkodera zmieniamy krok przestrajania,(10hz,100hz,1khz,10khz).
Podczas wyłączania zasilania syntezera zapisywana jest do pamięci aktualna częstotliwość pracy. 

Ustawienie pasma i pośredniej:

Wciskamy przycisk enkodera i włączamy zasilanie. Wyświetla się P1 i aktualnie ustawione pasmo. Kręcąc gałką wybieramy żądane pasmo lub generator. Następnie wciskamy przycisk enkodera i trzymamy aż pojawi się P2, puszczamy i pojawia się aktualna częstotliwość pośredniej. Ustawiamy żądaną częstotliwość gałką  ( krótkie naciśnięcie przycisku enkodera zmienia krok). W trybie generator należy pośrednią ustawić na 0.
Przyciskamy przycisk enkodera i trzymamy aż pojawi się P3 , gałką wybieramy -if lub +if, czyli dodawanie lub odejmowanie pośredniej. Ponownie przyciskamy przycisk enkodera i układ przechodzi do normalnej pracy z nowymi nastawami.

Zmiana pasma: (praca wielopasmowa)

Pomimo że syntezer dedykowany jest do urządzeń jednopasmowych to jednak podczas pracy układu istnieje możliwość zmiany pasma przez dodatkowe przyciski UP i DOWN  podłączone do wejść J7 i J9. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania syntezer ustawia się na paśmie wybranym w menu. Przy urządzeniu wielopasmowym konieczne jest również przełączanie filtrów pasmowych. Większość dekoderów pasm pracuje w oparciu o dekoder BCD np. CD4028 lub 74HC145 .
Do syntezera podłączamy 74HC163 pod wyjścia MR i CP a ze scalaka otrzymujemy juz wymagane sygnały  A B C D.

Reset i inicjalizacja:

Aby zainicjalizować nowy układ albo zresetować do ustawień fabrycznych, należy podłączyć pin J7 do masy i włączyć zasilanie układu. Po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu "inic." odłączyć pin J7 od masy. Układ się zresetuje i ustawi na paśmie 80m.

Lista części:                                                   

AD9850 moduł
US1 – ATMEGA8a
US2 – CD4093
R10,R11,R12 – 100ohm
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 – 10k
C1,C2,C3,C4 - 100nF 
C5 - 10uF
C6 -10nF 
C7,C8 - 100uF
C11- 1000uF
F – dławik ferrytowy
D1 - dioda shotky
P1- peerek 10k
LCD 16x1
gniazdo i wtyk goldpin 16pin
kołki dystansowe
enkoder z przyciskiem EC11

 

 

Płytka DDS
SOFT V3.2