Syntezer DDS V3.1

Składając syntezer dla paru osób oraz dla siebie do taurusa stwierdziłem, że przydało by się parę funkcji dodatkowych i parę usprawnień. Powstała więc kolejna wersja na procesorze Atmega8. Układ jest uniwersalny bo można wybrac sobie pasmo na jakie mamy radio, można wpisac pośrednią, oraz znak czy ma byc dodawana czy odejmowana. Dzięki temu nie trzeba tworzyć wielu wersji programu, bo ten jeden pasuje pod wszystkie możliwe kombinacje pasma i pośredniej. Syntezer ma pamięć nastaw . W układzie dorobiłem wyswietlanie kroku gałki , oraz regulację jasności wyświetlacza. Płytka DDS-a jest sporo mniejsza więc łatwo ją gdzies wcisnąć do gotowego radia.

 

Parametry:

Zakres pracy 0-40Mhz
Poziom sygnału 1Vpp 200ohm
Krok syntezy 10khz,1khz,100hz,10hz
Regulacja jasności 16 poziomów
P1 – pasmo 160m,80m,40m,30m,20m,17m,15m,12m,10m,HH(generator)
P2 – pośrednia 0 – 20Mhz
P3 – dodawanie lub odejmowanie pośredniej

Syntezer składa się z dwóch modułów  płytka wyświetlacza LED i płytka DDS/procesor.
Oba moduły zasilane są napięciem 5V 0.3A.
Procesor steruje wyświetlaczem za pomocą 3 lini sterujących: DIN, CLK, LOAD
Do płytki procesora podłączony jest enkoder obrotowy z przyciskiem, którym wykonujemy wszystkie nastawi i regulacje.
Kręcąc gałką zmieniamy częstotliwość, przyciskając przycisk enkodera zmieniamy krok przestrajania,(10hz,100hz,1khz,10khz) a przyciskając przycisk enkodera przynajmniej dwie sekundy wchodzimy w regulację jasności wyświetlacza(16 poziomów jasności).
Podczas wyłączania zasilania układ zapamiętuje aktualna częstotliwość.

Ustawienie pasma i pośredniej:

Wciskamy przycisk enkodera i włączamy zasilanie. Wyświetla się P1 i aktualnie ustawione pasmo. Kręcąc gałką wybieramy pasmo lub HH czyli generator. Następnie wciskamy przycisk enkodera i trzymamy aż pojawi się P2, puszczamy i pojawia się aktualna częstotliwość pośredniej. Ustawiamy żądaną częstotliwość gałką  ( krótkie naciśnięcie przycisku enkodera zmienia krok). W trybie generator należy pośrednią ustawić na 0.
Przyciskamy przycisk enkodera i trzymamy aż pojawi się P3 , gałką wybieramy minus albo nic.
Jeśli minus to częstotliwość pośrednia będzie odejmowana, a jak nic to dodawana.
Ponownie przyciskamy przycisk enkodera i układ przechodzi do normalnej pracy z nowymi nastawami.

Zmiana pasma: (praca wielopasmowa)

Pomimo że syntezer dedykowany jest do urządzeń jednopasmowych to jednak podczas pracy układu istnieje możliwość zmiany pasma poprzez przyciskanie przycisków podłączonych pod piny J7 i J9. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania syntezer ustawia się na paśmie wybranym w menu.
Do syntezera można podłączyć dekoder pasm CD4028 lub 74LS145 pod wyjścia oznaczone A B C D .

Reset Inicjalizacja:

Aby zainicjalizować nowy układ, albo zresetować do ustawień fabrycznych należy, podłączyć pin J7 do masy i włączyć zasilanie. Po pojawieniu się litery E na wyświetlaczu odłączamy J7 od masy i układ uruchomi sie na paśmie 80m.

Lista części:                                                   

AD9850 moduł
US1 – ATMEGA8a
US2 – CD4093
R10,R11,R12 – 100ohm
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 – 10k
C1,C2,C3,C4 - 100nF 
C5 - 10uF
C6 -10nF 
C7,C8 - 100uF
C11- 1000uF
F – dławik ferrytowy
D1 - dioda shotky
enkoder z przyciskiem EC11

U3 – MAX7219
W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7 -  AS-03911AMG
R8 – 10K  
R9 – 330ohm
C7,C8 – 100uF
C9 – 33pF

 

 

 

Płytka DDS
Płytka LED 0,39''

Płytka LED 0,28''

SOFT V3.1b