Generator Si5351a

Generator na Si5351a

1MHz - 160MHz  GPS

GPS

Generator częstotliwości na ukłacie Si5351a synchronizowany jest sygnałem 1pps z odbiornika GPS.
Przydatne jako wzorzec 10MHz do miernika częstotliwości , analizator widma czy innego sprzętu, albo jako samodzielny generator.
Jest to również precyzyjny zegarek.

 Projekt wzorowany na artykule W3PM QEX July/August 2015 

GPS 2  GPS 3

Po włączeniu zasilania sprawdzana jest komunikacja z odbiornikiem GPS a następnie oczekiwanie na dane o statelitach.
Następnie wyswietlany jest czas i po 40sekundach jeśli zostana odebrane wszystkie potrzebne dane synchronizowana jest częstotliwość.
Synchronizacja czasu , informacji o satelitach i częstotliwości powtarza się w cyklach co 40sek.

GPS 7

Funkcja Fstab pokazuje nam jaka była wykonana ostatnia korekta częstotliwości i czas jaki pozostał do kolejnej synchronizacji. Obserwując to przez jakić czas można zawuwarzyć że pierwsza korekta po włączeniu to około 80hz a potem juz tylko +- 0.1hz, chyba że nagrzejemy palcem oscylator na płytce Si5351a :) . Gdy generator osięgnie stabilność poniżej 0,1Hz to korekta zostaje zapisana w pamięci EEprom i przy kolejnym uruchomieniu pierwsza korekta nie jest już tak duża.

GPS 6  GPS 5

Częstotliwość wyjściowa zorganizowana jest w pięciu bankach pamięci. Każda z tych pamięci może być dowolnie zaprogramowana w zakesie 1-160MHz z dokładnością do 1Hz. No i ostatnia pozycja menu to strefa czasowa. Wszystkie funkcje obsługiwane są za pomoca enkodera z przyciskiem, lub trzech przycisków (należy w programie przed wgraniem wybrac odpowiednia opcję).

GPS 8

Budowa urządzenia jest bardzo prosta.

Arduino NANO

Si5351a 

Odbiornik gps dowolny (u mnie quectel L80) 

enkoder

i zasilacz 5V

 

 

 

 

Schemat <>>>:

Płytka<>>>:

Elementy<>>>:

Soft <>>>> 02.12.2017r

Soft <>>>>25.12.2019r

Soft<>>>>>03.03.2020r

Przed wgraniem należy wybrac rodaj kontroli 1 przyciski 2 lub 3 enkoder

Po wgraniu nalezy wykonać inicjalizację ( włączyć generator trzymając wciśnięty przycisk enkodera).