Generator DDS V2 LED

   Na bazie płytki syntezera V3.2 i kitu AVT-934 powstał kolejny generator serwisowy.
Układ ma parę dodatkowych funkcji usprawniających w porównaniu z poprzednią wersją.

 

 

1.Zakres częstotliwości 0 do 40Mhz
2.Krok strojenia 1hz -1Mhz 7kroków
3.Wskaźnik wybranego kroku
4.Regulacja jasności wyświetlacza
5.Wpisywanie częstotliwości gen. wzorcowego (precyzyjna kalibracja)
6.Zapamiętywanie częstotliwości podczas wyłaczania

Aby skalibrować generator należy: zmierzyć dokładnie częstotliwość Fgen 125Mhz
następnie wyliczyć częstotliwość dla DDS-a F = 2 ^ 32 / Fgen
np: F= 2^32 / 125000012
      F= 34,3597350
Przyciskamy przycisk enkodera i włączamy zasilanie
i za pomoca gałki ustawiamy 3597350 czyli wprowadzamy 7 cyfr po przecinku.

SHEMAT

PŁYTKA


SOFT