Syntezer DDS V3.3

Prosty tani syntezer DDS z wyswietlaczem LCD. Sporo osób pytało o takie rozwiazanie no i w końcu powstał. Płytka syntezera jest wielkości wyświetlacza dzięki czemu można łatwo je razem skręcić i zamontować w dowolnym TRX-sie.

 

 

Podstawowe parametry:

Zakres pracy 0-40Mhz
Poziom sygnału 0,2Vpp 200ohm
Krok syntezy 10khz,1khz,100hz,10hz
wyświetlacz LCD 16x1
zasilanie 5V 0.3A
P1 – pośrednia 0 – 20Mhz
P2 – dodawanie lub odejmowanie pośredniej
Pasmo zmnieniamy przyciskami Up i Down a krok przyciskiem na enkoderze.

Do płytki procesora podłączony jest enkoder obrotowy z przyciskiem, którym wykonujemy wszystkie nastawi i regulacje.
Kręcąc gałką zmieniamy częstotliwość, przyciskając przycisk enkodera zmieniamy krok przestrajania,(10hz,100hz,1khz,10khz).
Podczas wyłączania zasilania syntezera zapisywana jest do pamięci aktualna częstotliwość pracy. 

Ustawienie pośredniej:

Wciskamy przycisk enkodera i włączamy zasilanie. Wyświetla się P1 i aktualna wartość pośredniej. Kręcąc gałką wybieramy żądaną wartość ( krótkie naciśnięcie przycisku enkodera zmienia krok). 
Przyciskamy przycisk enkodera i trzymamy aż pojawi się P2 , gałką wybieramy -if lub +if, czyli dodawanie lub odejmowanie pośredniej. Ponownie przyciskamy przycisk enkodera i układ przechodzi do normalnej pracy z nowymi nastawami.

Zmiana pasma: (praca wielopasmowa)

Pomimo że syntezer dedykowany jest do urządzeń jednopasmowych to jednak podczas pracy układu istnieje możliwość zmiany pasma przez dodatkowe przyciski UP i DOWN  podłączone do wejść J7 i J9. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania syntezer ustawia się na paśmie wybranym w menu. Przy urządzeniu wielopasmowym konieczne jest również przełączanie filtrów pasmowych. Większość dekoderów pasm pracuje w oparciu o dekoder BCD np. CD4028 lub 74HC145 .
Do syntezera podłączamy dekoder pasm pod wyscia w kodzie BCD -  A B C D.

 

Reset i inicjalizacja:

Aby zainicjalizować nowy układ albo zresetować do ustawień fabrycznych, należy podłączyć pin J7 do masy i włączyć zasilanie układu. Po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu "inic." odłączyć pin J7 od masy. Układ się zresetuje i ustawi na paśmie 80m.

 

Schemat

Płytka

Pod modułem dds są trzy zworki

   

 

<<Plik HEX>>