Syntezer DDS V3.4

Prosty tani syntezer DDS wielopasmowy z wyswietlaczem LCD 2x16 i sporą ilościa możliwości-funkcji.

Podstawowe parametry:

Zakres pracy 0-40Mhz
Poziom sygnału 1Vpp 200ohm
Wyświetlacz LCD 16x2
Zasilanie 8-12V 0.12A
 

Funkcje i możliwości:

Enkoder do zmiany częstotliwości, a przycisk na nim do zmiany kroku przestrajania. Dostępne kroki to Fast, Mid, Slow
Klawisze pasmo w górę i w dół od 160m do 2m ( niepotrzebne pasma można wyłaczyć w menu)
Modulacja CW, LSB, USB
Rit i Xit  +-50.00khz (dokładność co 10hz)
przycisk blokady gałki  LOCK
wejście PTT
wyjście ABCD do dekodera pasm
wyjście AB do dekodera modulacji

Obsługa:

Enkoderem zmieniamy częstotliwość z krokiem F,M,S ustawianym przyciskiem enkodera.
Klawiszami UP i Down zmieniamy pasmo. Aktualna częstotliwośc pracy jest zapamiętywana w momencie zmiany pasma na kolejne.
Klawiszem Mod zmieniamy modulacje CW,LSB,USB. zmienia to częstotliwość wyjściową o wartość ustawioną w menu.
Klawisz XIT włącza i wyłącza odstarajanie nadajnia a RIT odstrajanie odbiornika.
Klawisz LOCK blokuje gałkę. 
Przestrajanie ograniczone jest do zakresu pasma.
Przyciski działaja poprzez zwieranie danego wejścia do masy.
Enkoder podłączamy pod wejścia ENC1 i ENC2 oraz masę.

Wyjścia ABCD podłaczamy do dekodera pasm na scalaku CD4028  

PasmoABCD
160m 0 0 0 0
80m 1 0 0 0
40m 0 1 0 0
30m 1 1 0 0
20m 0 0 1 0
17m 1 0 1 0
15m 0 1 1 0
12m 1 1 1 0
10m 0 0 0 1
6m 1 0 0 1
4m 0 1 0 1
2m 1 1 0 1

Dodatkowe wyjścia A B  u dołu płytki sa do dekodera modulacji 

ModulacjaAB
CW 0 0
LSB 1 0
USB 0 1
AM,FM 1 1

Przykładowe podłaczenie przełącznika pasm i modulacji w wykonaniu kolegi SP7EWL
http://www.sp7ewl.one.pl/attach/Sterownik%20BS170_Schematic.pdf

 

Programowanie:

Aby wejść w ustawienia syntezera należy przytrzymac przycisk enkodera i włączyć zasilanie. Dla każdego pasma możemy ustawic czy ma być dostępne czy nie, czy kożystamy z zewnętrznego mnoźnika , czy pośrednia ma być odejmowana,dodawana lub ma jej nie być.
Wartości zmieniamy kręcąc enkoderem i klikając jego przyciskiem.

Klikając klawisz pasmo w dół przechodzimy do kolejnych pozycji menu:
1.Ustawienie Fosc lokalnego 125Mhz
2.Ustawienie Fpoś
3.Ustawienie korekcji CW
4.Ustawienie korekcji LSB
5.Ustawienie korekcji USB
6.Ustawienie wartości kroku przstrajania dla Fast
7.Ustawienie wartości kroku przstrajania dla Mid
8.Ustawienie wartości kroku przstrajania dla Slow
9. Włączenie funkcji nadawania na CW bez pośredniej


    

Reset:

Aby przywrócić syntezer do ustawieni fabrycznych należy wcisnąc równocześnie klawisze UP i DOWN i włączyć zasilanie.

        

 

 

<<Schemat:>>

<<Płytka drukowana>>

<< Plik HEX>>  10.04.2014r

<<Plik HEX >>  23.11.2016r 

<<Instrukcja video1>>

<<Instrukcja video2>>